Sambakoulun presidentti luopui tehtävistään

Sambakoulun presidentti, Olli Reijonen, luopui tehtävistään 11.5.2013. Hänen lopettamisensa syynä on yhdistyksen jäsenmäärän putoaminen niin pieneksi, että sambakoulua ei käytänössä enää ole. Tämä on ristiriitainen tilanne kun otamme huomioon koulun järjestämien juhlien suosion ja kulkueisiin osallistuneiden ihmisten määrän. Tilaisuuksiin osallistunut väki ei kuitenkaan liity koulun jäseniksi, jonka seurauksena koulun organisaatio ei kehity ja rahoitusta eri tapahtumille on hyvin vaikea järjestää.