ARTIKKELEJA

Teleco-tecosta
batucadaan

Tradiotionaalisen
batucadan
perusta

Baterian kehittyminen ja batucadan muutos

Pelasta batucada on sambakoulu Força Naturalin projekti, jolla on kaksi tärkeää päämäärää:

Ensimmäinen on herättää henkiin traditionaalinen batucada joka katosi sambakouluista ja kuoli. Se siunattiin poissolevana kun sambakoulujen musiikki 1970-luvulla yksinkertaistettiin massabaterioille sopivaksi. Enää vain vanhat sambistat muistavat millaista batucada oli ennen nykyistä marssisambaa. Portelan sambakoulun baterianjohtaja mestre Oscar Bigode antoi sen meille perinnöksi, koska Brasiliassa sille ei enää ollut säilyttäjää.

Toinen päämäärä on kouluttaa sambakoululle uusi bateria. Koulun edellinen bateria koostui pääasiassa helsinkiläisistä soittajista. Kun koulun vetäjät muuttivat Tampereelle ja Lahden seudulle, Helsingin toiminta kuihtui. Toiminnan painopistettä oli vaihdettava. Uusi bateria koulutetaan Lahden capoeira-akatemian, Pombo de Ouron, kanssa yhteistyössä. Koska bateria on sambakoulun ydin, tehtävän onnistuminen on sambakoulun jatkumisen edellytys.

Traditionaalinen batucada poikkeaa nykyisestä sambakoulusambasta huomattavasti. Siinä käytetään soittimia joista monia ei ole nähty sambakouluissa enää vuosikymmeniin. Chocalhot eli peltimaracassit, erilaiset surdo-repiquet, piano de agogô ja pandeirot ovat sille tyypillisiä. Myös niiden soittotavat poikkeavat nykyisistä. Laajemmassa mielessä soittimien viritys, sektioiden rakenne, rytmit ja sovitus ovat suurelta osin nykyään tuntemattomia. 

Pelasta batucada projektin musiikillinen perusta ja tavoitteet poikkevat kaikesta nykyisin soitetusta batucadasta. Sambakoulun päätavoite ei olekaan kilpailu, vaan tradition pelastaminen ja sambaan perehtyminen populaarikulttuuria syvemmältä. Piirisamba, batucada ja hauskanpito ovat koulun keskeisintä ydintä. Sambakoulu Força Natural toivookin voivansa rikastuttaa suomalaista sambaa omalla lähetymistavallaan ja projektin kaukaisena haaveena on, kukaties, palauttaa traditionaalinen batucada Brasiliaan.


Tämä linkki palauttaa sinut
BATERIA -sivulle.