RION VANHIN SAMBAKOULU

Usein kysytään mikä oli Rio de Janeiron ja samalla koko maailman vanhin sambakoulu. Vastaus ei ole aivan suoraviivainen. Jotta kysymykseen voidaan vastata, sambakoulujen kehittymisen historia ja termin sambakoulu, escola de samba, merkitys on tunnettava. Se kaikkein ensimmäinen porukka (bloco), joka teki sambakoulukulkueen, ei koskaan pitänyt itseään erityisesti sambakouluna, vaikka käytti sitäkin nimitystä, eikä sitä enää ole. Lisäksi muutamat niistä yhdistyksistä, joita nykyään kutsutaan sambakouluiksi, ovat aloittaneet toimintansa erilaisina karnevaaliporukoina ennen kuin ensimmäinen sambakoulukulkue esitettiin Riossa.

Sambakoulujen kehityksen käynnisti Riossa Estácion kaupunginosassa perustettu Bloco Carnavalesco (karnevaaliporukka) Deixa Falar (Antaa muiden puhua). Se perustettiin 12. elokuuta 1928 ja se osallistui sen jälkeen neljään karnevaaliin vuosina 1929-1932. Se lopetti katastrofaalisesti epäonnistuneen vuoden 1932 karnevaalin jälkeen. 

Tätä ennen, vuonna 1931, Deixa Falarin ydinporukan kaksi jäsentä, Nilton Bastos ja Edgar Marcelino, olivat kuolleet. Epäonnistumisen jälkeen keskeiset jäsenet, surdon keksijä Alcebíades Barcelos (Bide), ja Ismael Silva, alkoivat musiikin ammattilaisiksi eivätkä enää jatkaneet karnevaalien parissa. Lisäksi porukan presidentti, Osvaldo da Paupola siirtyi Saúdelaiseen Recreio das Flores –ranchoon. Vuonna 1933 loput Deixa Falarin jäänteet yhdistyivät toisen lopettaneen porukan, União das Coresin kanssa ja muodostivat União do Estácio de Sá –karnevaaliporukan. Kun vuonna 1935 alkuperäisen Deixa Falarin porukasta kuolivat vielä Baião ja Brancura, niin sen ydinryhmä hajosi lopullisesti. Sen jättämä perintö jäi kuitenkin elämään.

Deixa Falar aiheutti sambaporukoissa vallankumouksen alkaessaan käyttämään kulkueissaan Rion suosituilta rancho -nimisiltä karnevaaliyhdistyksiltä kopioitua kulkuerakennetta ja kehittelemään uudenlaista lyömäsoitinsambaa, jota nykyään kutsutaan batucadaksi. Ismael Silva keksi nimen sambakoulu, mutta Deixa Falar määritteli itsensä nimillä bloco sekä rancho. Nykyisiin sambakouluihin verrattuna se olikin enemmän rancho kuin koulu. Deixa Falaria ei myöskään koskaan rekisteröity sambakouluksi. Se lopetti ennen kuin se oli mahdollista.

Keskeinen kysymys etsittäessä Rion vanhinta sambakoulua on se, mikä on sambakoulu. Asiaan liittyy kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on suosittu kertomus Estácion kaupunginosan opettajankoulutuslaitoksen ja ensimmäiseksi sambakouluksi sanotun Deixa Falarin yhteydestä. Korostaakseen omaa asemaansa muiden karnevaaliporukoiden joukossa estáciolaiset alkoivat kehua, että heillä on kaupunginosassaan sekä opettajien koulu, että heidän karnevaaliporukkansa on sambakoulu joka opettaa sambaa muille. Tämän sanaleikin keksi Ismael Silva. Pelkkä kehu ei kuitenkaan tee porukasta sambakoulua. Tarvitaan todellista toimintaa.

1900-luvun alun työläisten ja köyhemmän väen karnevaaliporukat ja varsinkin sambaporukat olivat väljiä improvisoituja kokoonpanoja, jotka syntyivät ydinryhmän ympärille sattumanvaraisesti ja juhlivat aikansa. Niillä ei ollut johtokuntaa eikä viranomaisten hyväksyntää. Kun hetki koitti, ydinporukka kokoontui sopivaan paikkaan ja aloitti soittamisen. Kaikki olivat tervetulleita. Joillain oli upeitakin karnevaaliasuja mutta osa porukasta tuli niine hyvineen, jopa rääsyissä. Tällaiset imrovisoidut tilaisuudet ja niiden kulkueet riistäytyivät välillä vahingonteoksi ja tappeluiksi, minkä vuoksi viranomaiset eivät suvainneet niitä ja hajoittivat ne jos mahdollista. Samballa oli huono maine. Näitä karnevaaliporukoita kutsuttiin yleisesti nimella bloco de sujo, likaisten porukka.

Estácion karnevaaliporukassa tämä käsitettiin ongelmaksi ja asiaan haluttiin saada parannus. Ensimmäinen keskeinen muutos oli, että porukalle muodostettiin johtokunta, joka organisoi ja vastasi toiminnasta. Enää ei tavattu paikallisessa baarissa, vaan kokoonnuttiin yhden johtokunnan jäsenen talossa. Tämä ei sinansä ollut uutta, sillä monilla aiemilla karnevaaliporukoilla oli johtokunta. Ne eivät vain yleensä olleet sambaporukoita. Toinen huomattava muutos oli, että kaikilla jäsenillä oli kulkueessa oltava uniformu, jossa porukan värit punainen ja valkoinen olivat esillä. Muutos sattumanvaraiseen ryhmään oli suuri. Selkeästi määritellyn organisaation vuoksi viranomaisilta voitiin nyt saada lupa järjestää kulkue, eikä enää tarvinnut pelätä, että poliisi saapuu hajoittamaan kulkueen. 

Estácion porukka otti myös käyttöön köyden, jolla kulkue rajattiin ja jolla yleisö ja asiaankuulumattomat pidettiin pois porukasta. Järjestyksestä ja kulkeen turvallisuudesta vastasivat baianat, jotka nykykäytännöstä poiketen olivat naisiksi pukeutuneita aseistautuneita miehiä. Kokoonpanoon kuului myös lipunkantajapari. Kaikkein ensimmäisessä riolaisessa sambakoulukulkueessa, jonka Deixa Falar järjesti, kulkueen alussa tietä avaamassa olivat lisäksi ratsastajat, joiden hevoset oli lainattu sotilaspoliisilta. 

Kaikkein ensimmäinen koskaan tehty riolainen sambakoulukulkue esiintyi vuonna 1929 karnevaalisunnuntaina 10. helmikuuta. Kulkue aloitettiin Buraco Quentestä (Kuuma läpi), Mangueiran kukkulalla, samalta paikalta, jolla nykyään on Mangueiran sambakoulun quadra, Travessa Saião Lobaton vieressä. Kulkue päättyi Praça Oncelle, jonne muilla sambaporukoilla ei virallisesti ollut mitään asiaa.

Deixa Falarin esittelemä uusi tapa tehdä karnevaalikulkueita vaikutti muihin porukoihin voimakkaasti. Idean edut tajuttiin ja yhtenäisissä väreissä desfilaava järjestetty porukka oli epäilemättä upeinta mitä sambaporukoissa koskaan oli nähty. Deixa Falarin sambaan lainaama kulkumuoto oli järjestyneempi, komeampi ja modernimpi kuin aiempien sambaporukoiden sattumanvaraiset kulkueet.

Tämä kulkemuoto tunnettiin nimeltään escola. Ranchot käyttivät sitä. Nyt syntyi myös escola de samba: tietyllä tavalla organisoitu sambakulkue; luokkiin / osastoihin järjestetty -escola –muotoinen sambakulkue. Escola de samba merkitsee siis tiettyllä tavalla järjestettyä sambakulkuetta, mutta se viittaa myös aiemmin kerrottuun tarinaan, jolla Deixa Falarin karnevaaliporukka kehui itseään. Ismael Silva Deixa Falarista määrittää sambakoulun selkeästi: 

”Se ryhmä (Deixa Falar) onnistui muuttumaan sambakouluksi, joka ei ole muuta kuin organisoitu ryhmä. Oli vain organisoiduttava. Sambakoulu on organisoitu ryhmä, toistan. Joten juuri se ryhmä organisoitui ja muuttui sambakouluksi.”

Nimitys sambakoulu on siis peräisin Ismael Silvan sanaleikistä ja sillä tarkoitetaan organisoitua sambaryhmää erotukseksi aiemmista bloco de sujoista.

Tämän esimmäisen kulkueen jälkeen myös muut ottivat idean omakseen ja alkoivat tekemään sambakoulukulkueita. Seuraavana vuonna, 1930, Deixa Falarin seurana Praça Oncella oli jo useita muita porukoita, jotka tekivät ensimmäisen sambakoulukulkueensa ja muuttuivat siten sambakouluiksi. Muiden muassa olivat ainakin Quem nos faz é o Capricho (nykyinen Portela), Cada ano sai melhor (São Carloksesta), Estação Primeira (nykyinen Mangueira), Azul e Branco (Salgueirosta), Fiquei Firme (Favelasta) ja Vizinha Faladeira (Saudesta), jotka desfilasivat ensi kertaa.

Vuonna 1932 O Mundo Sportivo –lehti järjesti ensimmäiset sambakoulukulkueiden väliset kilpailut. Deixa Falar ei kuitenkaan osallistunut näihin kilpailuihin, vaan se kurkotti ylemmäs ja kilpaili ranchona Rio Brancolla. Kilpailu johti porukan hajoamiseen, sillä Deixa Falar sai tuomaristolta murska-arvostelun eikä se saanut minkäälaista sijoitusta. Käytännössä se siis hylättiin.

Kun tämä ensimmäinen sambakoulukulkuekilpailu vuonna 1932 järjestettiin, Riossa oli jo 19 sambakoulua. Kun Rion ensimmäinen sambakoulujen yhdistys, União Geral das Escolas de Samba do Brasil (UESB) perustettiin vuonna 1933, siihen kuului silloin jo 29 jäsentä ja kehitys kohti nykyisiä sambakouluja oli todella lähtenyt käyntiin. Kuten luvuista voidaan nähdä, vuoden 1929 jälkeen lähtien uusia kouluja syntyi kuin sieniä sateella ja vanhat porukat muuttuivat kouluiksi. Sambakoulut olivat kuitenkin tässä vaiheessa vielä epävirallisia, koska niitä ei voitu rekisteröidä. 

Rekisteröiminen tuli mahdolliseksi vuodesta 1935 lähtien, jolloin nykyinen virallinen nimi, sambakoulutyyppinen harrastajayhdistys (G.R.E.S. = Grêmio Recreativo Escola de Samba) otettiin käyttöön. Samalla kun koulut rekisteröitiin, ne liitettiin Rion viralliseen karnevaalikalenteriin ja ne alkoivat saamaan avustusta karnevaalinsa järjestämiseen. Aiemmin aloittaneet sambakoulut rekisteröityivät sitten kukin ajallaan virallisiksi sambakoulutyyppisiksi yhdistyksiksi. 

Kun etsimme Rion ensimmäistä tai vanhinta sambakoulua, niin asiaa on tarkasteltava juuri esitettyä historiaa vasten. Deixa Falaria lukuunottamatta yhtään ennen vuoden 1929 karnevaalia perustettua sambakoulua ei ole olemassa, sillä vasta silloin tehtiin ensimmäinen sambakoulukulkue. Sitä ennen perustetut porukat tekivät ensimmäisen sambakoulukulkuensa 1930 karnevaaliin ja muuttuivat siten sambakouluiksi. Vuoden 1929 karnevaalien jälkeen perustetut saattoivat puolestaan aloittaa suoraan sambakouluina. 

Näin ollen Deixa Falar oli Rion ensimmäinen sambakoulu. Se oli asialla ensimmäisenä, vuotta muita aiemmin ja esitteli idean muille. Sitä ei kuitenkaan enää ole, joten vanhimman edelleen olemassa olevan riolaisen sambakoulun titteli on jaettava nykyisten Portelan, Mangueiran ja Vizinha Faladeiran kesken. Ne kaikki muuttuivat porukasta sambakouluksi vuoden 1930 karnevaaliin. Nykyään olemassa olevista sambakouluista ensimmäinen, joka mahdollisesti on aloittanut suoraan sambakouluna, on Unidos da Tijuca. Sitä edeltävästä porukasta ei ole varmaa tietoa. Koulu perustettiin 31.12.1931 ja se teki ensimmäisen sambakoulukulkueensa vuoden 1932 karnevaalissa.

Jos kysytään mikä edellä mainituista on aloittanut porukkana ensimmäisenä, niin se ei enää ole niin selvää. Se tiedetään, että porukka joka lopulta perusti Portelan sambakoulun aloitti 1923. Varmaa on myös, että porukka joka perusti Mangueiran sambakoulun aloitti 1928. Kilvan musta hevonen on Vizinha Faladeira, jonka porukan aloittamisvuosi on epäselvä: virallisesti se on 1932, mutta kuten edellisestä huomasimme, se osallistui jo vuoden 1930 karnevaaliin. Oletettu aloittamisvuosi 1922, mutta sitä ei ole vahvistettu. On mahdollista että sen perustanut porukka on aloittanut nykyisistä sambakouluista ensimmäisenä. 

Hyvä esimerkki tästä kehityskulusta porukasta sambakouluksi on Portelan sambakoulu. Sen ydinporukka aloitti karnevaaliharrastuksen Baianinhas de Osvaldo Cruz –nimellä 20-luvun alussa. Kun Estáciossa kehitettiin uudenlainen karnevaalisamba 1928-29, niin Estácion porukka pyydettiin vierailulle opettamaan Portelaan. Estácion opit otettiin tarkkaan huomioon. Kun Deixa Falar esitteli vuoden 1929 karnevaaleissa sambakoulukulkueen, niin portelalaiset ottivat oppia siitä ja tekivät sitten ensimmäisen oman sambakoulukulkueensa vuoden 1930 karnevaalissa. Kun vuodesta 1935 alkaen tuli mahdolliseksi rekisteröityä virallisesti sambakouluksi niin se tehtiin seuraavana vuonna 1936 jolloin koulu sai virallisen nimensä G.R.E.S. Portela.