TRADITIONAALISEN BATUCADAN PERUSTA

Traditionaalinen batucada syntyi kun Rion ensimmäisessä sambakoulussa, Deixa Falarissa, oltiin tyytymättömiä senaikaiseen sambaan. Haluttiin kehittää paremmin kadulla tanssimiseen soveltuva samba, joka myöhemmin sai nimen batucada. Koulussa keksittiin myös uusi soitin, surdo, josta tuli batucadan keskeinen soitin. Aikaa myöden surdojen perhe kasvoi ja syntyi useita erilaisia surdoja joita kaikkia soitetaan eri tavalla. Surdosta tuli baterian monipuolisin soitin.

Kun puhutaan batucadan kehittymisestä ja rytmin muutoksesta, kerrotaan usein, että samban rytmi oli ennen teleco-teco, mutta vanhat mestarit hylkäsivät sen ja kehittivät pé-chato -rytmin jota nykyään soitetaan tamborimilla. Tästä voi saada sen käsityksen, että tamborimilla olisi batucadassa erityisen suuri rooli. Tämä on kuitenkin vain tapa kertoa yksinkertaisesti kuinka rytmi muuttui. Vanha teleco-teco -samba (maxixe) on 2/4 tahtilajissa kun taas batucada ja pé-chato ovat 4/4 tahtilajissa.

Batucadan esi-isä ja todellinen ydinsoitin on vanha afrikkalainen cuica, joka antaa elämän surdojen rytmeille. Surdojen rytmit ovat kaikki erilaisia muunnoksia cuican marca, corta ja ripica -rytmeistä. Ne kaikki ovat myös surdojen rytmejä. Traditionaalinen batucada perustuukin pääasiassa cuicien ja surdojen rytmeihin. Lisäksi batucada saa hieman väriä samba-de-rodasta. Surdot ja cuicat yhdessä tuovat batucadaan kymmenkunta erilaista rytmiä kun loput soittimet, erilaiset caixat ja pienemmät soittimet eivät yhdessäkään yllä samaan määrään. 

Rytmien lisäksi traditionaalinen batucada perustuu kahteen musiikilliseen periaatteeseen: harmoniaan ja balançoon.Yhdenkään nykyisen baterian soitto ei enää perustu harmoniaan, vaan yksinkertaistettuihin rytmiklustereihin. Harmonia tarkoittaa äänten miellyttävää tasapainoa kuten musiikissa yleensäkin. Ero on tässä: viritetty kitara kuulostaa miellyttävältä, epävireinen ei. Niin kitaran kuin traditionaalisen bateriankin viritys perustuu harmoniaan.

Traditionaalisessa batucadassa balanço tarkoittaa sointivaihtelua. Hieman laajemmassa mielessä kyse on rytmikuviossa olevasta melodiasta. Contra balanço syntyy kun kaksi tai useampi rytmis-melodista kuviota yhdistetään oikealla tavalla. Baterian musiikissa tavoitteena oleva kaunis balanço total on monitasoisen rytmis-harmonisen rakenteen tulos.

Traditionaalinen batucada pähkinänkuoressa on: cuica, surdo, samba-de-roda, harmonia ja balanço. Se keksittiin Deixa Falarissa ja kehitettiin kukoistukseensa Portelassa. Sen monipuolisuus ja loistokkuus ovat puolen vuosisadan määrätietoisen kehityksen tulos.